VIFTEN 
Støtte til udsatte børn, unge og deres familier 


Viften er et socialpædagogisk tilbud, som henvender sig til udsatte børn, unge og deres familier. Viften er stiftet af en socialpædagog og en socialrådgiver med mange års erfaring i arbejdet med udsatte børn og unge.

I Viften har vi fokus på et tæt samarbejde med kommunerne omkring de aftaler, som står beskrevet i den enkeltes handleplan.

Viften leverer altid individuelt tilpassede løsninger, der tilrettelægges efter den enkelte families behov. Ved opstart af en opgave lægger vi vægt på at konstruere det helt rigtige match mellem konsulent og borger. 

I Viften arbejder vi ud fra en systematisk og løsningsorienteret tilgang. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes evner, og det som p.t. lykkes. Vi har erfaret at ved at holde fokus på det positive og succesoplevelserne, skaber vi tillid og grobund for udvikling.

Viften tilbyder


 • Støttekontaktperson
 • Familiebehandling
 • Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet
 • Sikkerhedsplaner
 • Anbringelse af unge i egen bolig
 • Projektanbringelser
 • Misbrugsbehandling
 • Familierådslagning
 • Ungdomssanktionskoordinator
 • Mentorordning ved bandeexit
 • § 54 støtte til forældre
 • Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser

       Læs mere om vores tilbud her

Viftens kerneværdier

 • Vi tror på, at al adfærd har en mening.
 • Vi anerkender forskelligheder og værner om andres integritet.
 • Vi arbejder anerkendende og med respekt for det enkelte individ.
 • Vi har tillid til, at barnet/den unge og familierne kan skabe positive forandringer.
 • Vi tror på, at alle har kompetencer, som kan anvendes konstruktivt.
 • Vi tror på, at vi opnår de største forandringer for børnene/de unge og deres forældre, når de inddrages mest muligt, og dermed selv tager aktiv andel i forandringsprocessen.
 • Vi ser et tæt samarbejde med hele det øvrige netværk omkring familien som et naturligt udgangspunkt for at kunne skabe en positiv og vedvarende forandring.
 • Vi er ærlige i vores arbejde, holder hvad vi lover, og gør det, vi tror på, er det rigtige.