Vores team
Børn og unges succes er vores motivation

Hos Viften har vi et bredt netværk af konsulenter, som løfter de enkelte opgaver omkring børn, unge og familier. Viftens team består af konsulenter med forskelligartet personlige baggrunde, etnicitet og socialfaglige uddannelser såsom socialpædagoger, socialrådgivere, familiebehandlere, politi mv. Dette sikrer, at opgaverne matches med den helt rigtige konsulent.

Ved opstart af nye opgaver tildeles en konsulent, som tager sig af arbejdet med og omkring  familien, barnet/den unge, samt en koordinator som skal sikre løbende supervision og statusrapporter. Koordinator har også fokus på, at der arbejdes så konstruktivt som muligt med målene i handleplanen. 

Indehaver 

 

Trine Hjortkilde

Jeg er uddannet socialrådgiver og har efteruddannet mig inden for det juridiske område. Mit speciale er børne- og familieområdet, hvor jeg har 8 års arbejdserfaring. Her har jeg blandt andet arbejdet som:

  • pædagog i et skoledagbehandlingstilbud for børn med særlige behov
  • sagsbehandler i en familieafdeling i kommunalt regi
  • koordinator
  • kontaktperson for unge 
  • privat rådgiver omkring socialfaglige og juridiske problemstillinger inden for familieområdet

Jeg har gennem arbejdet med børn, unge og deres familier fået en bred erfaring omkring, hvilke indsatser som virker. Jeg arbejder altid helhedsorienteret, da det er min overbevisning at samarbejde og inddragelse af netværket i sagerne har den bedste effekt.


Projektleder 

Natacha Hansen

Socialrådgiver og cand.soc i socialvidenskab og psykologi.

Jeg har syv års erfaring indenfor børnefamilie- og integrationsområdet. Min erfaring spænder bredt fra 

  • projektledelse 
  • koordinering
  • kontaktperson
  • socialfaglig rådgivning 
  • myndighedsarbejde indenfor serviceloven og integrationslovens bestemmelser.